Kompleksowe prowadzenie kadr i płac Bełchatów

Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie wymaga fachowej wiedzy, dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów oferujemy kompleksowe prowadzenie kadr i płac – Bełchatów stanowi obszar naszej działalności, a usługi kierujemy do różnych przedsiębiorstw, bez względu na rodzaj czy skalę prowadzonej działalności. Dbamy o odpowiednią dokumentację w Państwa firmie, mając również na uwadze dopełnienie wszelkich obowiązków związanych z płacami oraz prawem pracy. Rzetelnie prowadzona dokumentacja pracownicza to klucz do prawidłowego funkcjonowania każdej firmy, dlatego oferujemy Państwu profesjonalne usługi kadrowe w Bełchatowie, wzbogacone o rzetelną obsługę płacową. Służymy fachowym doradztwem na każdym etapie współpracy z naszą firmą. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej kompleksowej oferty.Administracja ogólna:

a) aktualizacja danych pracownika w aktach osobowych,

b) korespondencja z PIP i innymi instytucjami,

c) korekty dokumentacji pracowniczej nie spowodowane winą Zleceniodawcy,

d) konsultacje i uzgodnienia z prowadzącym pracownikiem Zleceniobiorcy,

e)odpowiedzialność odszkodowawcza za rzeczywiste szkody poniesione przez Zleceniodawcę.

Prowadzenie akt osobowych:

a) przygotowanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń oraz rozwiązanie umów o pracę,

b) kompletowanie dokumentów pracowniczych i prowadzenie akt osobowych,

c) przygotowanie informacji o warunkach pracy jako załącznik do umowy o pracę,

d)przygotowanie pracownikom zaświadczeń i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem,

e) prowadzenie karty urlopów i karty czasu pracy,

f) sporządzenie wymaganych regulaminów: pracy, wynagrodzeń, funduszu socjalnego,

g) przygotowanie stosownych oświadczeń pracowniczych.